Samenwerking

OCHO werkt samen met een aantal bedrijven die aansluiten bij haar filosofie en haar werkwijze. Deze onderlinge samenwerking inspireert en bindt ons!

Type Association BeNeLux wil type-trainers en coaches helpen “netwerken”. Vijf jaar geleden hebben Lieve Vermeulen en Gudula van Beem dit kenniscentrum van psychologisch type opgericht, gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring. Ons belangrijkste doel is om op een ethische manier “Type“ in de praktijk te brengen, zoals onder andere Jung, Katharine Briggs, Isabel Myers dat bedoeld hebben.

Dit vertaalt zich onder andere in de manier waarop de leden met elkaar omgaan en hun ervaringen delen. Wij geloven heel erg in diversiteit en in het positief omgaan met verschillen.

Voor meer informatie:www.type-association.org

Hogi is het trainingsburo van Lieve Vermeulen en de Belgische evenknie van OCHO. Onze gezamenlijke trainingen en masterclasses hebben blijvende impact en vonken van inspiratie, voor ons en voor de deelnemers. Voor meer informatie:www.hogi.be

Het Glazen Huis is de plek waar bijzondere dingen gebeuren. Exclusiviteit en huiselijkheid zijn kernwoorden van deze bijzondere locatie. OCHO verzorgt in het Glazen huis Tango clinics die als werkvorm naadloos aansluiten bij het kijken naar jezelf en je team.

De workshop begint met een tangodemonstratie. Er wordt (door ons) een tango gedanst, volledig gebaseerd op improvisatie. Het is een prachtige metafoor voor leiden en volgen en de samenwerking binnen een team.

Hoe vindt binnen de tango de wisselwerking tussen “leiden & volgen” plaats? Wanneer ben je binnen de tango een goede leider? En wanneer een goede volger?

Het leren contactmaken en de ander meenemen is de essentie van de tango, de kern van deze workshop en de basis van elke goede samenwerking.

Als je dat kunt, is het leren van een Tango danspas verrassend eenvoudig.

Voor meer informatie: www.glazenhuis.nl