Workshops

We don’t see things as they are, we see things as we are.

OCHO heeft zich de afgelopen 10 jaar gespecialiseerd in het gebruik van de MBTI® in workshops rond teambuilding, communicatie en leiderschap. De MBTI®, de Myers-Briggs Type Indicator, is een instrument voor zelfinzicht en ontwikkeling. De workshops die OCHO verzorgt zijn altijd maatwerk en vanzelfsprekend ingekaderd in de organisatiestrategie.

De MBTI® is bij uitstek het instrument om natuurlijke verschillen tussen mensen constructief in kaart te brengen. Het is nadrukkelijk geen test, er is geen norm aanwezig, het één is niet beter dan het ander maar anders. Door het creëren van een gemeenschappelijke taal, zijn mensen in staat om de dialoog aan te gaan en met elkaar mee te denken. Daarnaast kunnen ze zelf ontdekken wat hun sterke punten en ontwikkelingspunten zijn en wat dat betekent voor het individu en het team. De vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt door het zelf ontdekken van concrete tools voor het nemen van effectieve beslissingen, het optimaliseren van de communicatie en hoe een ieder het beste uit zichzelf en de medewerkers kan halen.